Sylsterwei 8, 9132 EK Engwierum

Brugleuning polder

De fabricage van deze leuning in een natuurgebied bij Hallum is uitgevoerd door Miedema Metaal in opdracht van aannemersbedrijf Knol Akkrum. De leuning is van
thermisch verzinkt staal.